KURSER

Psykoterapeuter vid IfKP, Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi, föreläser på seminarier och leder utbildningar inom området kroppsinriktad psykoterapi och inom andra psykoterapeutiska områden.


Aktuella kurser och föreläsningar

Inga aktuella kurser och föreläsningar för närvarande.


Tidigare kurser och föreläsningar

Institutet för Kroppsinriktad psykoterapi har ett flertal gånger deltagit såväl som utställare och som föreläsare på Psykoterapimässan som arrangeras vartannat år.

Psykoterapimässan 2010

Hypnos
I dialog med konsten

Läs mer…

Psykoterapimässan 2008

Hypnos
Rädd att drömma?

Läs mer…

Psykoterapimässan 2006

Hypnos
Psykosomatikerns inre bilder och drömmar

Läs mer…

Psykoterapimässan 2004

Tandvårdsrädsla – ett glömt/gömt lidande
Smittsam känsla – berörd av smärta
EMDR, hypnos och bio-feedback vid behandling av tandvårdsrädsla
Icke-verbala metoder vid utbrändhet och olika smärttillstånd

Läs mer…

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35