PSYKOTERAPI

Psykoterapi eller psykologisk behandling är en målinriktad och systematisk behandling av psykiska, känslomässiga och/eller existentiella besvär genom en bearbetning med olika psykologiska metoder. Psykologisk bearbetning sker genom att en utbildad psykolog eller psykoterapeut och en klient (en individ, ett par, en familj, en grupp etc) träffas regelbundet under en längre eller kortare tid. Det kan gälla enstaka tillfällen upp till fleråriga kontakter beroende på klientens behov, ambition, önskemål, intresse och praktiska möjligheter. Målsättningen för den psykologisk behandling och psykoterapi är något klient och psykoterapeut gemensamt överenskommer och beslutar.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35