Psykoterapimässan 2010

Hypnos

I dialog med konsten

Fredag 7/5 kl 15.15

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

Hypnos

Föreläsningen ger en kort presentation av några olika former av hypnos och jämför dessa med såväl vardagliga som psykoterapeutiska fenomen och tekniker. Om tiden medger får deltagarna också pröva olika former av s k meditativ självhypnos.

Sven-Erik Levin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2010/Masskatalog.pdf

 

Lördag 8/5 kl 15.15

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

I dialog med konsten

Stark reaktion på Odells film ”Okänd Kvinna”. Konstnär vill kommunicera metafor för människans kommunikationsproblem. Rationaliteten i budskapet tar över: Psykiatrin är brutal och bör förändras! Vilket är kommunikationsproblemet?

Provokativ konst vill locka till samtal men hur blir det ett väsentligt möte och en djupare dialog. Liksom i psykoterapin? Konst kan beröra bortom språkets begränsningar och kommunicera universal vitalitet enl Stern. Erfarenheter från arbete m kroppspsykoterapi och jungiansk analys baserad på drömmens verklighet. Och som konstnär från min dialog med bilden.

Gunilla Blomqvist, jungiansk analytiker IAAP, konstnär

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2010/Masskatalog.pdf

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35