När används EMDR?

EMDR kan användas vid en rad olika problemområden. Post-Traumatiskt-Stress-Syndrom, PTSD (post-traumatic-stress-disorder), kan uppträda hos drabbade personer efter t ex överfall, rån, våldtäkt, incest, katastrofer/olyckor, tortyr och krigsupplevelser. Denna typ av besvär var de första problem som man började behandla med EMDR. Det kan handla om s k flash-backs, återspelningar, av traumatiska händelser, men även av andra symtom och grupper av symtom förekommer vid PTSD. Läs mer

EMDR har också visat sej verksamt vid behandling av diverse ångestsymtom, panikångest, olika fobier (t ex tandläkarskräck, ormfobi, flygfobi och även social fobi) och fördröjd sorgebearbetning. Läs mer


En vanlig erfarenhet är att EMDR är mest verksamt när återspelningar, flash-backs, är framträdande och sker i form av obehagliga visuella bilder.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35