Rörelsetekniker i hypnos

Rörelsetekniker kan användas på många olika sätt vid hypnos. Rörelser kan användas för att utveckla och fördjupa ett förändrat medvetandetillstånd eller trance-tillstånd - som exempelvis s k armlevitation. Rörelser kan också användas som ett inslag i problembearbetning genom hypnoterapi; Hypnos som enbart bygger på rörelse används sparsamt vid psykoterapi, möjligen med undantag av den transpersonella psykoterapin. I samband med kroppspsykoterapi utvecklas ibland liknande tillstånd och rörelser spontant. Exempel på ¨rena¨ rörelsetekniker som används i andra psykoterapeutiska kontex eller andra sammanhang är bushmännens trance-dans, gående meditation i mindfulness, rörelsemeditation inom bl a sufismen.  Kanske även den samiska nojdens trummande, liksom ¨dygnslångt¨ dansande till modern dansmusik som house, techno etc kan utveckla liknande sinnestillstånd.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35