Gunilla Blomqvist


NS-4326 3,5x4,5

Gunilla Blomqvist - Leg Psykolog / Leg Psykoterapeut / Handledare

Legitimerad psykolog/Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jungiansk Analytiker. Kroppspsykoterapeut. Specialist i Klinisk Psykologi. Drömanalys/Kroppsanalys. Stress/Psykosomatiska sjukdomar. Livskriser. Handledare i psykoterapi/Kurser. Grundare av Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi 1975.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35