Sten Slettengren


Sten Slettengren - Leg Läkare / Leg Psykoterapeut

Leg psykoterapeut med inriktning framför allt på tonåringar och unga vuxna. Leg läkare, specialist i vuxen-, barn-  och ungdomspsykiatri.

Jag använder mig av psykoterapi med musikpsykoterapeutiska (bl a GIM-metoden; Guided Imagery and Music - en form av musikpsykoterapi) och kroppspsykoterapeutiska metoder, samt mindfulness

Jag tar inga sjukskrivningsärenden eller medicineringar i min praktik; högkostnadskort och frikort gäller ej.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35