PSYKOTERAPEUTISKA METODER

Kroppspsykoterapi

Kroppspsykoterapi i olika former som kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi, analytisk kroppspsykoterapi (bioenergetisk analys) - terapiformer som bl a kan fokusera på kroppsupplevelse och att uttrycka sig via kroppen i rörelser och ljud, i visualiseringar och inre bilder - och med samtalet som bas.

Hypnos

Hypnos i olika former så som visualisering (imagery), självhypnos, meditativa former, symboldrama, NLP, suggestionermetaforer och hypnotiska berättelser (story-telling).

Samtalsterapi

Samtalsterapi på psykodynamisk grund är utgångspunkt för alla de olika psykoterapeutiska metoder vi använder och förekommer som ett mer eller mindre omfattande inslag i alla våra psykoterapier.

EMDR

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR används främst vid bearbetning av PTSD - post-traumatisk stress - och fördröjd sorg.

Musikpsykoterapi

Musikpsykoterapi som använder GIM-metoden med musiklyssning och inre bilder.

Parterapi

Parterapi är terapi med fokus på samspelet i parrelationer, men kan även användas i andra sammanhang som relationer mellan vänner och arbetskamrater.

Familjeterapi

Familjeterapi - med fokus på samspelet inom familjen eller gruppen.

Jungiansk analys

Jungiansk analys sätter människans existentiella behov och särart i centrum.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35