Andningstekniker vid hypnosterapi

Andningstekniker kan användas på många olika sätt i hypnosterapi. Speciella andningssätt kan användas för att utveckla ett förändrat medvetandetillstånd, FMT, eller så kan det användas som ett led i bearbetningen av klientens svårigheter. 

Det finns ett stort antal olika andningstekniker som kan användas i dessa syften. Många av dessa andningstekniker återfinns under andra namn inom t ex New Age, men de används också som en del i andra former av psykoterapi. Andra benämningar på tekniker som hör till denna grupp är t ex primalterapi  och  ¨frigörande andning¨. Detta är ¨terapiformer¨ som i princip är uppbyggda runt endast en enda hypnotisk teknik (ofta bara ett enda andningssätt). Vissa av hypnosens andningstekniker har stora likheter med en andningsövningar inom kroppspsykoterapi. Likheterna kan också vara stora med vissa  andningstekniker vid mindfulness och meditation. Även s k holotropisk andning, som ibland används inom den s k transpersonella psykoterapin, kan ha stora likheter med vissa hypnotiska andningstekniker. 

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35