Vad är parterapi?

Parterapi, parpsykoterapi eller familjeterapi är en form av psykoterapi där ett par eller en familj (eller deltar av en familj) träffar en psykoterapeut för att bearbeta någon slags problematik som rör paret eller familjen.

Psykoterapin sker vanligen i form av samtalande, men hypnos och inre bilder är också metoder kommer till användning (t ex schematerapi, familjesymboldrama), liksom kroppspsykoterapeutiska tekniker. Parterapin har för det mesta sitt fokus på samspelet inom paret och på parets sätt att lösa sina konflikter, samspelsmönster och inbördes olikheter. I parterapin har man för avsikt att söke nya, alternativa sätt att förhålla sej till någon svårighet och sättet att hantera detta. Familjeterapi sker på motsvarande sätt med den hela familjen närvarande.

Psykoterapin kan bedrivas utifrån många teoretiska utgångspunkter som t ex systemteoretiska, socialkonstruktivistiska, inlärningsteoretiska, psykoanalytiska m fl. 

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35