Parterapins användningsområden

Parterapi och familjeterapi har flera olika användningsområden. Parterapi och familjeterapi kan användas vid:  • vid separationer som ett sätt att genomföra t ex en skillsmässa på ett bra sätt, som ett sätt att undvika vårdnadstvister och reda ut tidigare svårigheter i relationen


  • i ¨förebyggande¨ syfte för att utveckla och fördjupa en relation och lära känna varandra bättre


Parpsykoterapi och familjeterapi kan med andra ord vara ett bra alternativ i de flesta former av mellanmänskliga konflikter såväl inom parrelationer (gifta, sambo, särbo etc)  barn/föräldrar, syskon, som mellan arbetskamrater. En parterapi kan användas såväl med syfte att fortsätta tillsammans som för att separera på ett bra sätt.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35