TANDLÄKARSKRÄCK

Tandläkarskräck, extrem tandvårdsrädsla, tandvårdsfobi, är en rädsla som är en mycket vanligt förekommande rädsla. Många personer känner rädsla inför att tandläkarbesök, men för vissa personer blir denna rädsla så kraftig att den förhindrar dem från att genomföra nödvändiga tandvårdsbehandlingar. 

Från och med 1999 kan patienter med extrem tandvårdsfobi, extrem tandvårdsrädsla, under vissa förutsättningar, få behandling av sin tandvårdsrädsla under Landstingets högkostnadsskydd

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35