Psykoterapimässan 2008

Hypnos

Rädd att drömma?

Fredag 11/4 kl 15.30.

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

Hypnos

Föreläsningen ger en kort presentation av några olika former av hypnos och jämför dessa med såväl vardagliga som psykoterapeutiska fenomen. Deltagarna får också pröva sk meditativ självhypnos.

Sven-Erik Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut

263 [K24] Riksföreningen PsykoterapiCentrum - RPC

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2008/seminarier-fredag.htm

 

Lördag 12/4 kl 15.30

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi 

Rädd att drömma?

Vilka symboler och händelseförlopp i drömmar är viktiga att lägga märke till när människor varit med om livshotande händelser eller drabbats av stora, plötsliga och oplanerade förändringar i sitt liv? Katastrofens existentiella och känslomässiga innehåll kan upplevas på nytt i drömmen. Såväl kropp som själ kan då beröras starkt av drömmens symboliska dramatik och bilder. Drömmens innehåll och den ursprungliga traumatiska upplevelsen kan då kopplas samman och förstås från ett djuppsykologiskt och existentiellt perspektiv. Är drömarbete alltid helande eller kan det vara destruktivt? Kan symboler och dröminnehåll fungera som varningstecken? Vem är bäst skickad att ”tolka”drömmens budskap?

Gunilla Blomqvist, leg psykoterapeut, psykoterapihandledare

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2008/seminarier-lordag.htm

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35