Psykoterapimässan 2006

Hypnos


Psykosomatikerns inre bilder och drömmar


Fredag 19/5 kl 17.00

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

Hypnos

Vad är hypnos och vad är inte hypnos? Hur förhåller sig hypnos till vissa vardagliga och allmänmänskliga fenomen? Föreläsningen tar också upp hypnosområdets relation till några olika terapiformer och till olika ¨behandlingsformer¨ inom ¨new age¨-området (med fokus på användandet av inre bilder/imaginationer).

Sven-Erik Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2006/fredag.htm

 

Lördag 20/5 kl 11.00

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

Psykosomatikerns inre bilder och drömmar

Föreläsaren har under ett långt yrkesliv arbetat med och utbildat i kroppspsykoterapi samt är jungiansk analytiker. I kroppspsykoterapi enligt psykoanalytikern Wilhelm Reich antas psykiska försvarsmekanismer även kunna uttrycka sig kroppsligt i form av bl.a muskelspänningar och andra fysiska blockeringar. I arbetet med personer med psykosomatiska problem har jag funnit att en kombination av kroppspsykoterapeutisk teknik och drömarbete enligt jungiansk psykologi har varit bra.

Gunilla Blomqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2006/lordag.htm

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35