Hypnosens användningsområden

Hypnosen har många möjliga användningsområden. Hypnos – eller hypnoterapi, hypnosterapi eller hypnoanalys - kan användas vid nästan varje slags psykisk eller somatisk svårighet - men trots att det går att arbeta med hypnos är det inte alltid det bästa sättet att bearbeta denna svårighet. Lika lite som ¨medicin¨ är något man omedelbart får när man är går till läkaren pga sjukdom, lika lite är ¨hypnos¨ något universalmedel vid psykiska eller somatiska besvär. På samma sätt som en läkare måste få kunskap om en sjukdom för att ge rätt medicinsk behandling så måste psykoterapeuten få kunskap om klientens besvär och svårigheter (livssituation m m)  för att kunna bedöma vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom klientens nuvarande svårigheter. Med utgångspunkt i sådana fakta kan hypnoterapeuten sedan föreslå  en metodik för hur problemen kan bearbetas i en psykoterapi. De första samtalen går mestadels åt till att förstå dessa faktorer och försöka avgöra om hypnos kan vara till hjälp för klienten - och i så fall vilken eller vilka former av hypnos. Om olika hypnosmetoder kommer till användning kan det vara i mycket varierande omfattning; det kan handla om från enstaka gånger till att användas under de flesta möten under psykoterapin. Hypnos kan kombineras med såväl EMDR, ACT och kroppspsykoterapi som med parpterapi.

Hypnos i någon form kan användas vid de flesta slags svårigheter:
© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35