Parterapi vid konflikter

Parterapi kan användas vid alla slags konflikter och svårigheter i en parrelation, liksom för frågor son handlar om hur par kan hantera olikheter i en parrelation eller i någon annan slags relation. 

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35