Hypnos som mental träning

Hypnos kan även användas i syfte att utveckla förmågor som personen redan. Exempel på detta är t ex vid mental träning för att öka den idrottsliga prestationsförmågan.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35