KROPPSPSYKOTERAPI

Kroppspsykoterapi innebär att kropp och själ samverkar. Den kroppspsykoterapeutiska traditionen går bl a tillbaka till Wilhelm Reich, psykoanalytikern som ansåg att muskelspänningar var uttryck för själsliga blockeringar. 

Läs mer om kroppspsykoterapi

Vi har också tagit in nyare kunskap och har ett brett metodkunnande. Under samtalet vävs ett arbete med kroppen in. Olika kroppstekniker och övningar anpassas till de problemoch behov som kommer till uttryck. När orden inte räcker finns våra icke-verbala tekniker. Det kan gå stilla eller mer livligt till. Kroppen blir en bundsförvant i en process där klienten tillsammans  med terapeuten utvecklar förmågan att tolka signaler och kroppsförnimmelser så att de kan förstås som tankar och känslor som berättar om tidigare upplevelser och erfarenheter.

Detta ger ökad självkännedom.

Läs mer om kroppspsykoterapins tekniker

När används kroppspsykoterapi?

Till oss kommer många människor med s k psykosomatiska besvär och med de flesta problem både kropp och själ är viktiga. Som t ex när man har smärta, muskelspänningar, ångest och oro, trauma, depressiva besvär och sömnsvårigheter, ätstörningar, relationsproblem eller någon form av livskris.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35