EMDR vid trauma

EMDR används främst vid trauma, PTSD, och har visat god effekt vid behandling av sådana symtom. Behandlingen är ofta relativt kortvarig vid enstaka trauman medan erfarenhet av mer komplexa och upprepade trauman kan ta betydligt längre tid att bearbeta. 

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35