Hypnos vid ovanor

Hypnosterapi kan användas vid behandling av ovanor som t ex snusavvänjning, rökavvänjning, nagelbitning och viktproblem.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35