Hypnotiska tillstånd

Hypnotiska tillstånd, trance, Förändrade Medvetandetillstånd/FMT är alla benämningar på upplevelsen hos en hypnotiserad person. Först under senare år har mer vetenskapliga bevis börjat ansamlas och de pekar mot att ett s k trance-tillstånd verkligen är ett speciellt tillstånd i hjärnan (CNS) - och att tillstånd har sina egna neurofysiologiska kännetecken - åtminstone hos personer med god hypnotisk förmåga.

Hur stark den hypnotiska förmågan är varierar något mellan olika individer. Olika procedurer och tekniker för att utveckla ett trance-tillstånd passar därför olika bra för olika personer. Att det är på detta sätt skapar också en stor mångfald  i de subjektiva upplevelserna hos hypnotiserade personer. Ett hypnotiskt tillstånd, ett trance-tillstånd eller förändrat medvetandetillstånd, är därför mycket individuellt och upplevelsen är inte likadant för alla personer.

Upplevelser i ett förändrade medvetandetillstånd är inte unika. Hypnosupplevlesen kan ligga nära vanlig avslappning, fria associationer, medlevande i handlingen i en bok eller film liksom upplevelsen av livliga dagdrömmar eller nattdrömmar, av meditation och bön hos troende, mindfulness och andra liknande upplevelser och aktiviteter. Många gånger innehåller det hypnotiska tillståndet en känsla av avslappning, känslan av ansträngningsfrihet och sinnesförändringar; t ex kan upplevelsen ha sitt centrum i inre drömbilder medan ljud från den omgivande miljön ignoreras, tiden kan accelerera eller bromsas in. Ett ökat intresse för inre bilder, inre föreställningar, och känsloupplevelse är vanligt förekommande, liksom upplevelsen av att allt utvecklas spontant och utan avsikt. Upplevelsen av amnesi (glömska) eller förstärkt minne kan också förekomma. Många gånger finns en upplevelse av att vara närvarande i rummet, men samtidigt avlägsen, att sinnesintryck och stimuli från rummet tonar bort - men en förstärkt ljudupplevelse  o d från rummet är på intet sätt ovanligt. Ett hypnotiskt tillstånd, ett förändrat medvetandetillstånd, trancetillstånd, är med andra ord något väldigt individuellt och upplevelsen kan variera starkt mellan olika individer - och samma individ vid olika tillfällen.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35