Vad är kroppspsykoterapi?

Inom kroppspsykoterapin har man en helhetssyn och ser kropp och själ, kropp och psyke, som en odelbar helhet. Kroppen påverkar känsla och psyke likväl som psyke och känslor inverkar på kroppen och den kroppsliga upplevelsen. Fenomen som huvudvärk och magvärk vid anspänning, hjärtklappning eller kallsvett när man är rädd eller ansiktsrodnad vid förlägenhet är bara några av de olika sätt psyke och kropp samspelar. Även de fem ¨nivåerna¨ - kroppsförnimmelser eller sensationer, motoriska och kroppsliga uttryck/beteenden, inre bilder eller föreställningar, känslor, tankar eller kognitioner - samspelar på komplexa sätt och interagerar ständigt såväl i vardagsliv som under psykoterapisessionen. Kroppspsykoterapeuten intresserar sig för alla dessa former av mänskilig upplevelse.

Muskelspänningar

Alla former av kroppspsykoterapi har antagandet att muskelspänningar är ett uttryck för känslomässiga och psykiska ¨blockeringar¨; känslor binds i kroniska muskelspänningar och begränsar andningen. Denna idé har sin bakgrund hos psykoanalytikern Wilhelm Reich på 1930-talet, men denna idé förekommer numera som en del av mindfulness (KBT) teoretiska bakgrund. Också autonoma och endokrina processer kan samspela med ¨de fem nivåerna¨.

Kroppspsykoterapeuten utgår mestadels från psykodynamisk teori, men influenser från och bakgrund i  humanistisk psykologi och gestaltterapi är också vanliga.

Kroppsinriktad och Kroppsorienterad psykoterapi

Kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi kan, precis som många andra former av psykoterapi, komma till användning vid de flesta former psykiska och känslomässiga svårigheter, men kroppspsykoterapin är särskilt användbar då kroppen är starkt indragen i svårigheterna. Vid såväl ångest och oro som vid  depression och kriser kan den kroppsliga upplevelsen vara starkt påverkad och de somatiska besvären framträdande - men särskilt vid olika former av psykosomatiska besvär och s k somatoforma syndrom, somatisering, somatideringssyndrom, kroppssymtomstörning och hypokondri är den kroppsliga påverkan stark. Alla tillstånd med svåra muskelspänningar, smärta, svårigheter att vara närvarande i sin kropp, bristande förmåga att sätta ord på sina känslor (alexitymi) och kroppsliga upplevelser är lämpliga för kroppspsykoterapi. Ätstörningar, relationssvårigheter, fibromyalgi, stressreaktioner, utbrändhet och utmattningsdepression och olika former av trauman är också lämpliga för kroppspsykoterapeutisk behandling. Ofta kan muskelspänningar o d som ¨hänger kvar¨ efter olycksfall eller någon somatisk sjukdom vara behandlingsbara med kroppspsykoterapi.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35