PSYKOTERAPEUTER

De legitimerade psykologer och psykoterapeuter som är verksamma vid Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi i Stockholm, Vasastan, är alla väl utbildade och har en bred kunskap i olika psykoterapeutiska metoder som alla kan användas i psykoterapeutiskt arbete med kroppen i fokus. Där orden inte räcker kan våra icke-verbala metoder ta vid. Vi strävar efter att utifrån våra olika psykoterapeutiska tekniker och kunskaper på bästa sätt kombinera och anpassa dessa till den enskilde klienten. Det kallas på fackspråk eklektisk psykoterapi eller psykoterapeutisk integration.


Sven-Erik Levin

Leg psykolog och leg psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Har förutom utbildning i olika former av hypnos även utbildning i kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi, parterapi och familjeterapi, EMDR, ACT m m. Specialist i Klinisk Psykologi. Verksam vid IfKP sedan 1991.


Christina Lundmark

Leg psykoterapeut och socionom med psykodynamisk inriktning. Utbildad i kroppsinriktade psykoterapier  och kroppsorienterad psykoterapi utifrån George Downing, samt i parterapi och familjeterapi. Knuten till IfKP sedan 2011.


Sten Slettengren

Leg läkare, specialist i vuxen-, barn- och ungdomspsykiatri. Leg psykoterapeut med inriktning på framför allt  tonåringar och unga vuxna. Jag använder mej av psykoterapi med bland annat inslag av musikpsykoterapeutiska och kroppspsykoterapeutiska metoder. Tar inga sjukskrivningsärenden eller medicinöringar. Högkostnadskort och frikort gäller ej.


Gunilla Blomqvist

NS-4326 3,5x4,5

Legitimerad psykolog/Legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Jungiansk Analytiker. Kroppspsykoterapeut. Specialist i Klinisk Psykologi. Drömanalys/Kroppsanalys. Stress/Psykosomatiska sjukdomar. Livskriser. Handledare i psykoterapi/Kurser. Grundare av Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi 1975.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35