Psykoterapimässan 2004

Tandvårdsrädsla – ett glömt/gömt lidande
Smittsam känsla – berörd av smärta
EMDR, hypnos och bio-feedback vid behandling av tandvårdsrädsla
Icke-verbala metoder vid utbrändhet och olika smärttillstånd

Torsdag 13/5 kl 9.00

Kl 9.00–9.30

Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla

Tandvårdsrädsla – ett glömt/gömt lidande

Tandvårdsrädsla/tandläkarskräck är ett förvånansvärt vanligt problem och de flesta människor känner någon person med detta problem – oftast utan att veta om det. Föreläsningen presenterar olika faktorer som kan leda till utveckling av tandvårdsrädsla, liksom vanliga beteenden och upplevelser hos tandvårdsrädda personer. Olika behandlingsalternativ presenteras kortfattat.

Sven-Erik Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2004/miniseminarier.htm

 

Kl 9.00–9.30

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

Smittsam känsla – berörd av smärta

Vad betyder det att bli känslomässigt berörd som psykoterapeut? Är utbrändhet och psykosomatiska problem hos psykoterapeuter relaterat till arbetet? Hur hanterar psykoterapeuten egna reaktioner och upplevelser i förhållande till smärtpatienter så att t ex begreppet motöverföring får professionell och medmänsklig innebörd. Erfarenheter från handledning inom kroppssjukvård och av eget patientarbete.

Gunilla Blomqvist, leg psykolog, leg psykoterapeut, jungiansk analytiker

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2004/seminarieprogram.htm

 

kl 10.00–10.30

Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla

EMDR, hypnos och bio-feedback vid behandling av tandvårdsrädsla

Föreläsningen presenterar hur EMDR, hypnos och biofeedback kan användas vid behandling av tandvårdsrädsla.

Sven-Erik Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut

Länk http://www.psykoterapimassan.se/2004/miniseminarier.htm

 

Fredag 14/5 kl 15.00

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi

Icke-verbala metoder vid utbrändhet och olika smärttillstånd

Föreläsningen tar upp några olika icke-verbala terapiformer (hypnos, EMDR och kroppsinriktade tekniker) som kan vara användbara vid bearbetning av utbrändhetstillstånd och olika smärttillstånd som t ex fibromyalgi och colon irritabile.

Sven-Erik Levin, leg psykolog, leg psykoterapeut

Länkhttp://www.psykoterapimassan.se/2004/miniseminarier.htm

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35