Metafor

 Hypnotiska berättelser, metaforer och anekdoter kan användas på många olika sätt i hypnosterapi.  Avsikten med denna typ av tekniker är den samma som inom den traditionella hypnosens användning, men i detta fall sker den psykoterapeutiska kommunikationen i mer indirekt form. Det här formen av hypnosterapi är framför allt förknippad med Milton H Erickson och s k Ericksoniansk hypnoterapi

 Metafor, anekdot och berättande (story-telling) används ibland även i andra terapiformer. Denna typ av kommunikation används numera också inom vissa former av KBT som t ex ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35