Parpsykoterapi vid missbruk, smärta o d

Parpsykoterapi och familjeterapi kan användas vid olika former av missbruk, smärta av såväl somatisk som psykolgisk-känslomässig bakgrund och även rent somatiska sjukdomar. Många typer av problem som i första hand bara rör en person som t ex missbrukar eller har svår värk, kan i många fall dra in en partner eller andra familjemedlemmar i konflikter och störande samspel. S k medberoende utvecklas lätt under sådana omständigheter. Genom att gemensamt lyfta fram och tala om dessa mönster och personliga förhållningssätt, eller samtala om det paret/familjen inte själva brukar tala om, kan man ofta finna alternativa och mer välfungerande sätt att hantera problem och svårigheter.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35