Hypnos vid psykosomatiska besvär

Hypnos kan vara till nytta vid många s k psykosomatiska besvär - svårigheter där såväl kropp som psyke är starkt indragna i besvärsbilden. Det kan vara besvär av oklart ursprung och med oklara uppkomstprocesser. Här återfinns diagnoser som somatisering, somatoforma syndrom, kroppssymtomstörning o d.

Olika slags sömnproblem som t ex insomnia eller insomningssvårigheter, liksom olika former av smärta och värk, tinnitus och andningssvårigheter och många andra s k psykosomatiska besvär går många gånger att bearbeta och lindra med hjälp av hypnosterapi. 

Hypnos har visat goda resultat för personer som besväras av colon irritabileIBS (irritated Bowel Syndrome) eller ¨nervös tarm¨. Det finns även andra former av mag-tarm-besvär kan bearbetas med hypnos.

Även vid muskelspändhet, migrän, spänningshuvudvärk, stress och utbrändhet, astma och vid andra former av andningsbesvär kan olika former av hypnos vara en användbar behandling.

Hypnos kan också vara till hjälp såväl i bearbetande som smärtlindrande syfte vid en rad olika smärttillstånd (fibromyalgi, reumatiska besvär, whip-lash-/pisksnärt-skador m m). 

Rent generellt kan t ex depression och PTSD, ångest och panikattacker (och eventuell hyperventilation i samband med dessa), ge många kroppsliga reaktioner som är lätta att misstolka som allvarlig somatisk sjukdom.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35