OM FÖRETAGET

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi, IfKP, är specialiserat på att bearbeta problem där både kropp och själ är viktiga - t ex vid livskriser, förändringar på arbetsplatsen, vid psykosomatiska besvär, ångest och relationsproblem, depression och trauma.

Företaget grundades 1975 av Gunilla Blomqvist. Institutet började med att ge en flerårig internationell utbildning i kroppsinriktad psykoterapi för psykoterapeuter i samarbete med The International Institute for Bioenergetic Analysis i New York och med dr Alexander Lowen, under ledning av psykolog Gunilla Blomqvist.

Många kroppspsykoterapeuter i Sverige och Norden har utbildats vid IfKP. Företagskonsulter, personalansvariga, läkare och många andra som arbetar med människor har deltagit i IfKP kurser för att öka sin förståelse för sambandet mellan kropp och själ.

Vi arbetar med främst psykoterapi, handledning och kurser.


GDPR – General Data Protection Regulation


 

 

 

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35