Christina Lundmark 


ChristinaL

Christina Lundmark - Leg psykoterapeut / Socionom

Leg psykoterapeut och socionom  med psykodynamisk inriktning. Utbildad i kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi utifrån George Downing, samt i parterapi och familjeterapi. Har även utbildning i basal kroppskännedom, samt i ATV (Alternativ till våld i nära relationer) - en behandlingsmetod för  kvinnor och män som utsatts för våld i nära relationer. Knuten till Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi sedan 2011.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35