PARPSYKOTERAPI

Parpsykoterapi sker för det mesta i form av samtalande, men hypnos och arbete med inre bilder (schematerapi, familjesymboldrama t ex) kan också förekomma. Vanligen är parpsykoterapin fokuserad på samspelet inom paret och på parets sätt att lösa konflikter och inbördes olikheter - man söker nya, alternativa sätt att förhålla sej till någon svårighet och sättet att hantera detta. Familjeterapi utförs på motsvarande sätt med hela familjen närvarande. Psykoterapin kan bedrivas utifrån många teoretiska utgångspunkter (systemteoretiska, socialkonstruktivistiska, inlärningsteoretiska, psykoanalytiska m fl). 

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35