EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) har utvecklats till en egen terapiform, men många psykologer och psykoterapeuter som arbetar med hypnos uppfattar det som en speciell hypnotisk metod. Läs mer

EMDR utvecklades först som en metod för behandling av s k post-traumatisk-stress syndrom (PTSD, post-traumatic-stress-disorder) - dvs en gruppering av symtom, ett syndrom, som ofta förekommer hos personer som drabbats av t ex misshandel, våldtäkt, incest, rån och överfall, olika slags olyckor och katastrofer, krigsupplevelser och tortyr. Liknande besvär kan uppkomma även vid till synes mindre dramatiska händelser. EMDR har, förutom vid PTSD/post-traumatisk-stress, visat sig vara verksamt främst vid fördröjd sorg/sorgebearbetning, men också vid behandling av diverse olika ångestsymtom, panikångest och olika fobier (t ex ormfobi, flygfobi, tandläkarskräck). Läs mer 

EMDR-behandling sker mestadels genom att klienten med ögonen följer särskilda fingerrörelser som terapeuten utför, men proceduren kan även utföras på andra sätt (auditivt/följa ett ljud eller kinestetiskt/beröring). ¨Enklare¨ former av PTSD (som kanske omfattar ett enstaka trauma), liksom fördröjd sorg o d, kan ofta bearbetas under en begränsad tid genom denna procedur, medan s k komplex post-traumatisk-stress brukar kräva att även andra slags tekniker och metoder kommer till användning - ofta en form av hypnos; s k ego-state-therapy - och detta kräver ofta betydligt längre behandlingstid. Läs mer

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35