Hypnos vid psykiska besvär

Hypnoterapi kan vara till hjälp vid de flesta former av psykiska och känslomässiga besvär, t ex ångest, panikångest, hypokondri eller hälsoångest, fobi (t ex ormfobi, flygfobi, social fobi, svårigheter att tala inför grupp, tandvårdsfobi), post-traumatisk stress eller PTSD, kris, depression, utmattningsdepression och utbrändhet, självhävdelse- och relationssvårigheter, bristande självförtroende, dålig självkänsla, upplevelse av bristande kontakt med sina känslor och/eller sin kropp.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35