Sven-Erik Levin


DPSCamera 0007 1 1

Sven-Erik Levin - Leg psykolog / Leg Psykoterapeut

Legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning. Har förutom flera hypnosutbildningar även utbildning i kroppspsykoterapi (kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi), parterapi, EMDR, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och schematerapi enligt Young.

ERFARENHET

Verksam vid IfKP sedan 1991. Har tidigare arbetat över 10 år som familjerådgivare vid en familjerådgivningsbyrå (individuell psykoterapi, parterapi), och har även erfarenhet av arbete inom öppenvårdspsykiatri och specialskola för s k språkstörda barn (bl a MBD, ADHD, DAMP, autismliknande symtom, Aspberger) Arbetar sedan över 15 år  även med behandling av s k extrem tandläkarrädsla, tandläkarskräck.

UTBILDNING

Medlem i och utbildad i hypnosterapi av Svenska Föreningen för Klinisk och Experimentell Hypnos (SfKH). Medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna, Riksföreningen PsykoterapiCentrum (RPC), Svenska föreningen för Klinisk Hypnos, EMDR-föreningen och Svenska föreningen för Kognitiv Beteendeterapi (SfKBT). Sedan hösten år 2000 delägare i IfKP.

TERAPIER

Arbetar med de flesta slags psykologiska och känslomässiga besvär så som olika former av psykosomatiska besvär (t ex smärta, värk, IBS, colon irritabilé, sömnsvårigheter, tinnitus, muskelspänningar), ångest, depression, post-traumatisk stress (PTSD), hypokondri eller hälsoångest, låg självkänsla, relationssvårigheter, självhävdelsesvårigheter och olika krisreaktioner.

Är också verksam i Uppsala.

KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

På den årliga psykoterapimässan har Sven-Erik ofta föreläst om bl a hypnos.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35