Vad är EMDR?

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, har utvecklats till en ¨egen¨ terapiform fastän de flesta psykologer och psykoterapeuter som arbetar med hypnos ser den som en speciell hypnonotisk metod. Andra psykoterapeuter, som inte är bekanta med hypnos, betraktar den ofta som en form av KBT eller psykodynamisk terapi. EMDR integrerar alltså olika tekniska inslag och principer som även förekommer som en del av andra former av psykoterapi.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35