HYPNOS

Hypnos - eller hypnosterapi, hypnoterapi, hypnoanalys, ego-state-therapy m fl är alla benämningar på mer eller mindre olikartade psykoterapier som har sin grund i någon form av hypnos. De använder alla hypnotiska tillstånd, eller trance-tillstånd (FMT eller Förändrat MedvetandeTillstånd), som en del av psykoterapin.

Hypnos som begrepp är mycket vagt och vad man lägger i begreppet är mycket varierande mellan olika personer, författare och inte minst hypnosterapeuter. Det finns en mångfald olika teorier om hypnos, om hypnotiska tillstånd och inte minst hur hypnos har sin psykoterapeutiska verkan.

 ¨Hypnos¨ kan syfta dels på ett speciellt tillstånd (trance, FMT etc) - och dels på olika psykoterapimetoder och tekniker som kan användas för att utveckla trance-tillstånd och för att arbeta med psykiska, känslomässiga och/eller kroppsliga processer i detta tillstånd.


Hypnotiska tillstånd

Hypnotiska tillstånd, trance eller förändrade medvetandetillstånd är alltså synonyma. Hur lätt en person har för att gå in i ett förändrat medvetandetillstånd varierar något mellan olika personer. Olika procedurer och metoder för att utveckla ett förändrat medvetandetillstånd passar därför olika personer olika bra och detta skapar en stor variation i de subjektiva tillstånd hypnotiserade personer upplever under trance. 

Upplevelser i ett hypnotiskt tillstånd är inte unika för hypnos. De kan ligga nära andra tillstånd som exempelvis vanlig avslappning, fria associationer, att leva sig med i handlingen i en film eller i en bok o d, livliga dagdrömmar eller nattdrömmar, meditation eller t o m bön hos troende personer. 

Ett hypnotiskt tillstånd åtföljs ofta av avslappning, känslor av frihet från ansträngning, förändringar av upplevelse i olika sinnen, förändrad tidsupplevelse m m. Ett ökat intresse för inre bilder, imaginationer, minnen och känsloupplevelse är vanligt. Även upplevd förändring i rörelsernas kvalité är vanligt. Olika upplevelser och rörelser utvecklas ofta utan medveten ansträngning - ¨som av sej själva¨. Ibland utvecklas en förstärkt känsla av minne, men också upplevelsen av glömska, amnesi, är vanligt förekommande. Det är vanligt att personen minns vad han eller hon upplevt under det hypnotiska tillståndet; Det finns sällan terapeutiska skäl till att psykoterapeuten vill få klienten att ¨glömma¨ sina upplevelser, men det kan förekomma. Ett hypnotiskt tillstånd är emellertid mycket individuellt och innehåller i det hypnotiska tillståndet kan variera starkt mellan olika personer.

Ett hypnotiskt tillstånd kan utvecklas på många olika sätt såväl med hjälp av en hypnotisör eller hypnoterapeut som av personen själv genom självhypnos, hypnos-CD, hypnoskassetter eller hypnos-appar o d. Ett hypnotiskt tillstånd kräver samarbete mellan  terapeut och klient och klienten kan när som helst välja att ¨väcka sig¨ och avbryta det hypnotiska tillståndet. Ingenting kan tvingas på klienten och hela proceduren kräver klientens accepterande och samtycke för att lyckas. Ett hypnotiskt tillstånd kan utvecklas via en rad olika procedurer; ¨traditionell hypnos¨ med s k direkta suggestioner, hypnotiska metaforer och historieberättande (¨story-telling¨), inre bilder (främst visualisering), andningstekniker, samt genom rörelsetekniker. Läs mer om hypnosens metoder.


När kan hypnos användas? 

Hypnos kan vara till hjälp vid de flesta former av psykiska och känslomässiga besvär som t ex ångest, fobier, depression, post-traumatisk stress, självhävdelsesvårigheter, relationssvårigheter, bristande känsla av kontakt med  sina känslor och/eller sin kropp. Hypnos kan också vara till hjälp vid många psykosomatiska besvär som t ex colon irritabilé eller irritabel tarm (där hypnos visat sig ge mycket goda resultat), astma, spänningshuvudvärk, migrän och andra muskelsmärtor, tinnitus, insomningssvårigheter, stress och utbrändhet. Hypnos kan också vara av värde såväl i bearbetande som smärtlindrande syfte vid en rad olika smärttillstånd (fibromyalgi, whiplash eller pisksnärtskador mm). Hypnos kan också användas för att utveckla förmågor som personen redan har - som t ex vid s k mental träning. Läs mer om hypnosens användningsområden.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35