EMDR vid andra besvär

EMDR kan också användas vid andra slags psykologiska och känslomässiga besvär. EMDR fungerar ofta väl vid fördröjd sorgebearbetning, men kan även vara användbar vid olika fobier (t ex tandvårdsfobi) och andra ångestbesvär.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35